Ιστορικό: Εισηγητές

Γεώργιος Καραγιαννίδης

Γεώργιος Καραγιαννίδης

Καθ. Ψηφιακών Τηλεπ/κων Συστημάτων
Παναγιώτης Διαμαντουλάκης

Παναγιώτης Διαμαντουλάκης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πληροφορικής
Γεράσιμος Χαμάλης

Γεράσιμος Χαμάλης

Μηχανικός Πληροφορικής
Στέλλα Κουτσουμπού

Στέλλα Κουτσουμπού

Arduino Manager @SPIN
Κωνσταντίνος Κίτρου

Κωνσταντίνος Κίτρου

Πληροφορικός