Νίκος Σούμας

Νίκος Σούμας

Προγραμματιστής

Ο Νίκος Σούμας είναι Εκπαιδευτής Πληροφορικής της ΔΕΛΤΑ 360ο Καλαμάτας. Ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και παράλληλα με τα εργαστηριακά του καθήκοντα προσφέρει τις υπηρεσίες του και ως ειδικός συνεργάτης σε θέματα Πληροφορικής (υπεύθυνος Δικτύων και Πληροφοριακών Τεχνολογιών) και στα 2 τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε μεγάλες εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ο Νίκος Σούμας είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής (B.Sc.) του Πανεπιστημίου Bishop’s του Καναδά και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική (M.Sc.) του Πανεπιστημίου McGill του Καναδά.

nsou@uop.gr

Events Joined