Νικόλαος Αρκαδόπουλος

Νικόλαος Αρκαδόπουλος

Λογιστής

Ο Νικόλαος Αρκαδόπουλος, είναι απόφοιτος της Διοίκησης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2014 είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος του τομέα Οικονομίας & Διοίκησης της ΔΕΛΤΑ 360ο Ιωαννίνων.

Events Joined