Κατερίνα Τζιώτζη

Κατερίνα Τζιώτζη

Διατροφολόγος

Η Κατερίνα Τζιώτζη είναι από το 2011 εκπαιδεύτρια Διαιτητικής της ΔΕΛΤΑ 360° Θεσσαλονίκης. Παράλληλα έχει το διαιτολογικό της γραφείο και είναι συνεργάτης του Μαιευτικού τμήματος της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης.

Είναι απόφοιτος Διατροφολόγος- Διαιτολόγος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Master Pr. In Eating Disorders and Obesity NCFED (UK), Πιστοποιημένη καθηγήτρια Διαιτητικής.

tziotzi@healthy-habits.gr

Events Joined