Ηλίας Αυδίκος

Ηλίας Αυδίκος

Γεωπόνος – Ερευνητής

Ο Ηλίας Αυδίκος είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού στη Γενετική Βελτίωση. Εν συνεχεία, εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα ως επιτυχών ανάμεσα σε πολλούς υποψήφιους στην Πράξη «Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»  του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο τίτλος της πρότασης ήταν «Ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού τομάτας κατάλληλου για συμβατικά και αειφόρα συστήματα καλλιέργειας – Αξιολόγηση νεοδημιουργηθέντων ανασυνδυασμένων σειρών και εγχώριων ποικιλιών ως προς χαρακτηριστικά απόδοσης, ποιότητας και διατροφικής αξίας» . Η ερευνητική μονάδα υλοποίησης του έργου ήταν το Κέντρο Γεωργικής ‘Έρευνας Βόρειας Ελλάδας.

Έχει εργαστεί:

  • Στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
  • Στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
  • Στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης
  • Στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα»
  • Στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας
  • Στο Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Events Joined