Γιώργος Σταυρόπουλος

Γιώργος Σταυρόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος είναι εκπαιδευτής του τομέα Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΔΕΛΤΑ 360ο Καλαμάτας. Έχει, εργαστεί ως Προϊστάμενος Βάρδιας Παραγωγής και Προϊστάμενος Συντήρησης σε διάφορες εταιρείες.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα (Sustainable Energy Systems) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πέρα από την εμπειρία του σε Ηλεκτρομηχανολογικούς τομείς τόσο σε οικιακές όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έχει απασχοληθεί και σε Βιομηχανίες Ανακύκλωσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

gstavrops@hotmail.com

Events Joined