Εύη Τσικρικού

Εύη Τσικρικού

Ψυχολόγος

Η Εύη Τσικρικού είναι εκπαιδεύτρια στη ΔΕΛΤΑ 360ο Καλαμάτας. Παράλληλα, εργάζεται ως ψυχολόγος σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Είναι κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπαιδευτεί στον τομέα της Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής των Εξαρτήσεων. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί ως ψυχολόγος στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Μεσσηνίας, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), καθώς και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς).

evietsikrikou@gmail.com

Events Joined