Νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα & επιχειρήσεις start-up

Το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα & επιχειρήσεις start-up

Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι δυο πολυπολιτισμικές έννοιες που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και συγχρόνως διαφέρουν. Βιώνουμε μια εποχή όπου οι κοινωνικές ,όσο και οικονομικές αλλαγές, συμβαίνουν ταχύτητα, σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα στη χώρα μας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα του άγχους και της συνεχούς σύγχυσης, η σύνδεση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μπορεί να συμβάλλει στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τόσο των εν λειτουργία όσο και νέων επιχειρήσεων ειδικά μέσο νέων ανθρώπων με πρωτότυπες- καινοτόμες ιδέες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση και η διερεύνηση της νεανικής  επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από ιδέες νέων επιχειρηματιών που κατάφεραν να αναδειχτούν στην Ελλάδα, με την πρωτοτυπία και καινοτομία τους.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  • Ορισμός επιχειρηματικότητας
  • Κίνητρα που ωθούν στην επιχειρηματικότητα
  • Ορισμοί και είδη καινοτομίας
  • Η έννοια της νεοφυούς επιχείρησης (START UP)
 • ΑΝΟΙΓΜΑ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  • Πως μπορεί κανείς να ξεκινήσει μια start-up επιχείρηση
  • Νομική μορφή και ασφάλιση
  • Κλείσιμο της επιχείρησης και οικονομικές υποχρεώσεις
 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ START-UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

17 Απριλίου, 2019 5:00 μμ
17 Απριλίου, 2019 7:00 μμ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΑ 360° Καλαμάτας
kalamata@delta.edu.gr
2721020140