Ένταξη παιδιών με ιδιαιτερότητες στη προσχολική τάξη

Το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Ένταξη παιδιών με ιδιαιτερότητες στη προσχολική τάξη

Λόγω έκτακτου κωλύματος η διάλεξη αναβάλλεται. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης και μάλιστα σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2,5 ετών ως την υποχρεωτική εκπαίδευση, καλούνται πολλές φορές να αντιμετωπίσουν ζητήματα μιας πολυπολιτισμικής τάξης και να ανταποκριθούν σε νέα μοντέλα εκπαίδευσης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να δημιουργούν μέσα σε όλα τα τμήματα βρεφονηπιακών σταθμών μια ατμόσφαιρα αποδοχής του διαφορετικού. Επιπλέον πρέπει να καταστεί σαφές πως ο/η εκπαιδευτικός, είναι αρμόδιος να εφοδιάσει τα παιδιά με αρχές όπως ο σεβασμός και η αποδοχή των άλλων λαών και των πολιτισμών τους.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

3 Απριλίου, 2019 6:00 μμ
3 Απριλίου, 2019 8:00 μμ
Ερμού 21 / Αμφιθέατρο / Αίθουσα ΓΥ1

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΑ 360° Θεσσαλονίκης
deliek@delta.edu.gr
2310226318