Ανακουφιστική φροντίδα στη χρόνια νόσο

Το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Ανακουφιστική φροντίδα στη χρόνια νόσο

Ο στόχος της ανακουφιστικής φροντίδας είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής τόσο για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όσο και για τις οικογένειές τους.

Η παροχή ολιστικής φροντίδας έχει ως ύψιστη προτεραιότητα, τον έλεγχο και την ανακούφιση του πόνου και άλλων συμπτωμάτων, αλλά και ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών προβλημάτων, από την στιγμή που η νόσος δεν απαντά πλέον σε θεραπευτικές πρακτικές.

Σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι η παράθεση των δικαιωμάτων των ασθενών αλλά και βιοηθικών ζητημάτων (οι βασικές αρχές ηθικής δεοντολογίας είναι η αγαθοεργία, η μη αδικοπραγία, η αυτονομία και η δικαιοσύνη) που ανακύπτουν σχετικά με το τέλος της ζωής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μάρτιος 19, 2019 4:10 μμ
Μάρτιος 19, 2019 6:10 μμ
Α' Κτίριο Αιθ. Β1

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΑ 360° Ιωαννίνων
ioannina@delta.edu.gr
2651077472