Φυτογενετικοί πόροι & γενετική βελτίωση

Το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Φυτογενετικοί πόροι & γενετική βελτίωση

Λόγω έκτατου κωλύματος η διάλεξη αναβάλλεται. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής

Η παρουσίαση θα ασχοληθεί με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι φυτογενετικοί πόροι γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα του σήμερα. Το πολλαπλασιαστικό υλικό και οι φυτογενετικοί πόροι εν γένει, αποτελούν τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Επίσης θα παρουσιαστεί η σημασία της χρήσης των φυτογενετικών πόρων από την επιστήμη της Γενετικής Βελτίωσης φυτών, προς όφελος του Έλληνα παραγωγού, αλλά και της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Ηλίας Αυδίκος

Ηλίας Αυδίκος

Γεωπόνος – Ερευνητής

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

17 Απριλίου, 2019 6:00 μμ
17 Απριλίου, 2019 8:00 μμ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΑ 360° Θεσσαλονίκης
deliek@delta.edu.gr
2310226318