Ψυκτικά ρευστά νέας γενιάς

Το σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Ψυκτικά ρευστά νέας γενιάς

Λόγω έκτατου κωλύματος η διάλεξη αναβάλλεται. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής

Στην αρχή του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους  αποσύρονται τα συμβατικά ψυκτικά ρευστά και οι λόγοι που επέβαλαν περιοριστικά μέτρα και κανονισμούς (Πρωτόκολλο Μόντρεαλ, πρωτόκολλο Κιότο, κανονισμός (ΕΚ) 517/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα ρευστά νέας γενιάς για οικιακή ψύξη, για εμπορική και βιομηχανική ψύξη, για κλιματισμό και για μεταφορές (κλιματισμοί οχημάτων, βυτιοφόρων ψυγείων). Η παρουσίαση θα αναφέρεται στα αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων υγρών σύμφωνα με επιταγές της σύγχρονης νομοθεσίας, στις συσκευασίες τους, στο τρόπο μετάγγισης και ανακύκλωσής τους.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

7 Μαΐου, 2019 6:00 μμ
7 Μαΐου, 2019 8:00 μμ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΑ 360° Θεσσαλονίκης
deliek@delta.edu.gr
2310226318