Ημερίδα τμημάτων Μαγειρικής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

DeltaTrainingDays | Ημερίδα τμημάτων Μαγειρικής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Ημερίδα τμημάτων Μαγειρικής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

υπεύθυνος οργάνωσης Τομέας Μαγειρικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Πέμπτη 26 απριλίου 2012 | 09:00 & 17:00
Θέματα
  • "Το επάγγελμα του CHEF σήμερα" από τον executive chef
    HERVE PRONZATO

  • "Παρουσίαση Προγράμματος Εξειδίκευσης Γραστρονομικών Τεχνών"
    Culinary Professional Studies

Πληροφορίες
  • δωρεάν συμμετοχή

  • Θα δωθεί βεβαίωση παρακολούθησης

πληροφορίες: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης , Ερμού 45, Τηλ. 2310 226318

Delta-IEK.gr IekDeltaJOBS.gr Official FACEBOOK page